Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej 

www.ajza.pl 

 

AJZA WORK GROUP Sp. z o.o. szanuje prywatność użytkowników korzystających ze swoich serwisów internetowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych użytkowników, prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi naszej polityki prywatności. 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 1. Korzystając z serwisów administratora akceptujesz zasady polityki prywatności. 
   
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.ajza.pl jest AJZA WORK GROUP Spz o.o. z siedzibą na ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwany/a dalej "Administratorem". 
   
 3. Na serwerach administrowanych przez AJZA WORK GROUP Sp. z o.o. gromadzone są dane przesłane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w serwisach internetowych. Przesłanie danych musi zostać poprzedzone wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez administratora do celów wskazanych w formularzu. 
   
 4. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom. 
   
 5. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 
   
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności na stronach zewnętrznych, do których prowadzą linki zamieszczane w serwisie. 

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH W FORMULARZACH REJESTRACYJNYCH 
 

 1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.ajza.pl w przypadku: 
   
 2.  skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody. Celem przetwarzania jest kontakt zainteresowanych użytkowników z administratorem serwisu. 
 3.  skorzystania przez użytkownika z formularza do przesyłania dokumentów CV lub ofert pracy. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a),f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody. W przypadku formularza służącego do przesyłania dokumentów CV, celem przetwarzania jest prezentacja CV potencjalnym pracodawcom, poszukiwanie pracy pod przesłane CV, zaś w przypadku formularza służącego do przesyłania ofert pracy przez pracodawców, celem przetwarzania jest prezentacje ofert pracy potencjalnym pracownikom poprzez udostępnienie ww. ofert na stronie internetowej www.ajza.pl. 
 4.  zapisania się przez użytkownika do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH.  

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika: 

 1. Imię i nazwisko, 
 2. Imiona rodziców,  
 3. Data urodzenia, 
 4. Adres (zamieszkania/ korespondencji), 
 5. Adres e-mail, 
 6. Numer telefonu, 
 7. NIP, 
 8. Wykształcenie,  
 9. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia,  
 10. Nazwa zakładu pracy, 
 11. Zdjęcie  
 12. Numer PESEL; 
 13. Innych danych jeśli jest to konieczne ze względu na korzystanie ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (np. imion, nazwisk i dat urodzenia dzieci z uwagi na konieczność ustalenia uprawnień związanych z rodzicielstwem); 
 14. Innych danych jeśli wynika to z odrębnych przepisów. 
   

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. 

 

Okres archwizacji danych osobowych. 
 
Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora: 
 

1) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest  wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 

2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. 
 

POZOSTAŁE DANE OSOBOWE ZBIERANE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU 
 

 1. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. 
   
 2. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług. 
   
 3. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. 
   

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

 1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). 
   
 2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
   

HOSTING  
 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: kei.pl 
   

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA 
 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
   
 2. Podstawy prawne żądania użytkownika: 
   

1) Dostęp do danych – art. 15 RODO 
 

2) Sprostowanie danych – art. 16 RODO. 
 

3) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO. 
 

4) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO. 
 

5) Przeniesienie danych – art. 20 RODO. 
 

6) Sprzeciw – art. 21 RODO 
 

7) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO. 
 

 • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
   
 • W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. 
   
 • W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   

PLIKI "COOKIES" 
 

 1. Strona Administratora używa plików „cookies”. 
   
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej. 
   
 3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików "cookies": sesyjne i stałe 
   

1) Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony). 
 

2) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
 

 1. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony. 
   
 2. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
   

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

  1) przetwarzane zgodnie z prawem, 

  2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, 

  3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
   
 3. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 
   
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.